─░LG─░NCSTORE Ôäó S├ľZLE┼×MELER

  • Anasayfa
  • ─░LG─░NCSTORE Ôäó S├ľZLE┼×MELER

K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N KORUNMASI KANUNU B─░LG─░LEND─░RME FORMU

─░lgincstore Aktar─▒lan Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Konusundaki Temel Bilgilere A┼ča─č─▒da Yer Vermi┼čtir. ─░lgincstore, 6698 Say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu (“KVKK”) M. 10’dan Do─čan Ayd─▒nlatma Yükümlülü─čünü Yerine Getirmek Amac─▒yla A┼ča─č─▒daki Aç─▒klamalar─▒ Mü┼čterilerimizin Ve Web-sitemizi Ve/veya Mobil Uygulamalar─▒m─▒z─▒ Kullanan Ki┼čilerin Dikkatine Sunar. ─░lgincstore I┼čbu Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Aç─▒klama Metnini Yürürlükteki Mevzuatta Yap─▒labilecek De─či┼čiklikler Çerçevesinde Her Zaman Güncelleme Hakk─▒n─▒ Sakl─▒ Tutar.

07.04.2016 Tarihli Ve 29677 Say─▒l─▒ Resmi Gazete’de Yay─▒mlanan 6698 Say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu (“KVKK”) Uyar─▒nca, Veri Sorumlusu S─▒fat─▒n─▒ Haiz Sitemizce Elde Edilmi┼č/edilecek Ya'da Sitemizce Payla┼čt─▒─č─▒n─▒z/Payla┼čaca─č─▒n─▒z ┼×ahs─▒n─▒za Ait Her Türlü Bilginin (“Ki┼čisel Veri”), A┼ča─č─▒da Aç─▒klanan Çerçevede Ve An─▒lan Kanunda Öngörülen ┼×ekillerde Sitemizce I┼členece─čini Ve Bilgilerinizin Otomatik Olan Ya Da Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanmas─▒, Muhafaza Edilmesi, De─či┼čtirilmesi, Aç─▒klanmas─▒, Aktar─▒lmas─▒, Elde Edilebilir Hale Getirilmesi'de Dâhil Olmak Üzere Bilgileriniz Üzerinde Gerçekle┼čtirilen Her Türlü I┼člemin “ki┼čisel Verilerin I┼členmesi” Anlam─▒na Geldi─čini Bilgilerinize Sunar─▒z. Ayr─▒ca 6563 Say─▒l─▒ Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk─▒nda Kanun Da Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒na Ili┼čkin Hüküm Içermektedir. 5237 Say─▒l─▒ Türk Ceza Kanunu Hükümleri Yoluyla'da Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Için Baz─▒ Hallerde Cezai Yapt─▒r─▒mlar Öngörülmü┼čtür. Di─čer Yandan, 6502 Say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun Ve Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či’nden Do─čan Yükümlülüklerimizin Ifas─▒ Amac─▒yla Verilerin Toplanmas─▒ Ve Kullan─▒lmas─▒ Gerekmektedir.

K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N─░Z─░N ─░┼×LENME AMAÇLARI VE HUKUK─░ SEBEPLER─░

Sitemiz Ba┼čta 5549 Say─▒l─▒ Suç Gelirlerinin Aklanmas─▒n─▒n Önlenmesi Hakk─▒nda Kanun, 4358 Say─▒l─▒ Vergi Kimlik Numaras─▒ Kullan─▒m─▒n─▒n Yayg─▒nla┼čt─▒r─▒lmas─▒ Hakk─▒nda Kanun Olmak Üzere Ilgili Tüm Ulusal Uluslararas─▒ Mevzuat Ve Bunlara Dayal─▒ Olarak Ulusal Uluslararas─▒ Yetkili Otoritelerce Yay─▒mlanm─▒┼č Olan Ikincil Düzenlemeler Ya'da Bunlarla Ilgili Olarak Veya Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Taraf Oldu─ču Sözle┼čmeler Kapsam─▒ndaki Yükümlülüklerinin (kimlik Tespiti, Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme Vb.) Ve Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi; Sitemizden Talep Etti─činiz Her Türlü Ürün Ve Hizmetlere Ili┼čkin Sözle┼čmelerin Kurulmas─▒ Ve Di─čer Tüm Kay─▒t Ve Belgelerin (Ka─č─▒t Veya Elektronik Ortamda) Düzenlenmesi, Söz Konusu Ürün Ve Hizmetlerin Sunulmas─▒ Ve' De Gere─či Gibi Kesintisiz Olarak Sürdürülebilmesi Gibi Amaçlar Ve Hukuki Sebeplerle Ki┼čisel Verileriniz Sitemiz Taraf─▒ndan I┼členmektedir.

─░LG─░NCSTORE K─░┼×─░SEL VER─░LER─░ HANG─░ AMAÇLARLA KULLANIYOR?

─░lgincstore Mevzuat─▒n Izin Verdi─či Durumlarda Ve Ölçüde Ki┼čisel Bilgilerinizi Kaydedebilecek, Saklayabilecek, Güncelleyebilecek, S─▒n─▒fland─▒rabilecek Ve I┼čleyebilecektir.

Ki┼čisel Verileriniz ┼×u Amaçlarla Kullan─▒lmaktad─▒r:

Web Sitesi Mobil Uygulamalar Üzerinden Al─▒┼čveri┼č Yapan─▒n Yapt─▒ran─▒n Kimlik Bilgilerini Teyit Etmek i╠çleti┼čim Için Adres Ve Di─čer Gerekli Bilgileri Kaydetmek Mesafeli Sat─▒┼č Sözle┼čmesi Ve Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun’un Ilgili Maddeleri Taht─▒nda Akdetti─čimiz Sözle┼čmelerin Ko┼čullar─▒, Güncel Durumu Ve Güncellemeler Ile Ilgili Mü┼čterilerimiz Ile Ileti┼čime Geçmek, Gerekli Bilgilendirmeleri Yapabilmek,Elektronik (─░nternet Mobil Vs.) Veya Kâ─č─▒t Ortam─▒nda I┼čleme Dayanak Olacak Tüm Kay─▒t Ve Belgeleri Düzenlemek,Mesafeli Sat─▒┼č Sözle┼čmesi Ve Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun’un Ilgili Maddeleri Taht─▒nda Akdetti─čimiz Sözle┼čmeler Uyar─▒nca Üstlenilen Yükümlülükleri Ifa Etmek,Kamu Güvenli─čine Ili┼čkin Hususlarda Talep Halinde Ve Mevzuat Gere─či Kamu Görevlilerine Bilgi Verebilmek,Mü┼čterilerimize Daha Iyi Bir Al─▒┼čveri┼č Deneyimini Sa─člamak, “Mü┼čterilerimizin Ilgi Alanlar─▒n─▒ Dikkate Alarak” Mü┼čterilerimizin Ilgilenebilece─či Ürünlerimiz Hakk─▒nda Mü┼čterilerimize Bilgi Verebilmek, Kampanyalar─▒ Aktarmak,mü┼čteri Memnuniyetini Art─▒rmak, Web Sitesi Ve Veya Mobil Uygulamalardan Al─▒┼čveri┼č Yapan Mü┼čterilerimizi Tan─▒yabilmek Ve Mü┼čteri Çevresi Analizinde Kullanabilmek, Çe┼čitli Pazarlama Ve Reklam Faaliyetlerinde Kullanabilmek Ve Bu Kapsamda Anla┼čmal─▒ Kurulu┼člar Arac─▒l─▒─č─▒yla Elektronik Ortamda Ve/Veya Fiziki Ortamda Anketler Düzenlemek,anla┼čmal─▒ Kurumlar─▒m─▒z Ve Çözüm Ortaklar─▒m─▒z Taraf─▒ndan Mü┼čterilerimize Öneri Sunabilmek, Hizmetlerimizle Ilgili Mü┼čterilerimizi Bilgilendirebilmek,hizmetlerimiz Ile Ilgili Mü┼čteri ┼×ikâyet Ve Önerilerini De─čerlendirebilmek,Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirebilmek Ve Yürürlükteki Mevzuattan Do─čan Haklar─▒m─▒z─▒ Kullanabilmek,

www.ilgincstore.com Web Sitesinden Veya Mobil Uygulamalardan I┼člem Yapan Mü┼čterilerimizin Verdikleri Veriler, Mü┼čterilerimizin R─▒zalar─▒ Ve Mevzuat Hükümleri Uyar─▒nca ─░lgincstore Taraf─▒ndan I┼členmektedir.

www.ilgincstore.com Ziyaretçilerine Daha Iyi Hizmet Verebilmek Amac─▒yla Ve Yasal Yükümlülü─čü Çerçevesinde, I┼čbu Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Aç─▒klama Metninde Belirlenen Amaçlar Ve Kapsam D─▒┼č─▒nda Kullan─▒lmamak Kayd─▒ Ile Gezinme Bilgilerinizi Toplayacak, I┼čleyecek, Ve Güvenli Olarak Saklayacakt─▒r.

www.ilgincstore.com Günlük Dosyalar─▒, Bo┼č Gif Dosyalar─▒ Ve/veya Üçüncü Taraf Kaynaklar─▒ Yoluyla Toplad─▒─č─▒ Bilgileri Tercihlerinizle Ilgili Bir Özet Olu┼čturmak Amac─▒yla Depolar. www.ilgincstore.com Size Özel Tan─▒t─▒m Yapmak, Promosyonlar Ve Pazarlama Teklifleri Sunmak, Web Sitesinin Veya Mobil Uygulaman─▒n Içeri─čini Size Göre Iyile┼čtirmek Ve/veya Tercihlerinizi Belirlemek Amac─▒yla; Site Üzerinde Gezinme Bilgilerinizi Ve/veya Site Üzerindeki Kullan─▒m Geçmi┼činizi Izleyebilmektedir.

www.ilgincstore.com Çevrimiçi Ve Çevrimd─▒┼č─▒ Olarak Toplanan Bilgiler Gibi Farkl─▒ Yöntemlerle Veya Farkl─▒ Zamanlarda Site Üzerinde Sizden Toplanan Bilgileri E┼čle┼čtirebilir Ve Bu Bilgileri Üçüncü Taraflar Gibi Ba┼čka Kaynaklardan Al─▒nan Bilgilerle Birlikte Kullanabilir.

K─░┼×─░SEL VER─░LER─░N TOPLANMA YÖNTEM─░ VE HUKUK─░ SEBEB─░

─░LG─░NCSTORE Ile Payla┼č─▒lan Ki┼čisel Veriler, ─░lgincstore Gözetimi Ve Kontrolü Alt─▒ndad─▒r. ─░lgincstore, Yürürlükteki Ilgili Mevzuat Hükümleri Gere─čince Bilginin Gizlili─činin Ve Bütünlü─čünün Korunmas─▒ Amac─▒yla Gerekli Organizasyonu Kurmak Ve Teknik Önlemleri Almak Ve Uyarlamak Konusunda Veri Sorumlusu S─▒fat─▒yla Sorumlulu─ču Üstlenmi┼čtir. Bu Konudaki Yükümlülü─čümüzün Bilincinde Olarak Veri Gizlili─čini Konu Alan Uluslararas─▒ Ve Ulusal Teknik Standartlara Uygun Surette Periyodik Aral─▒klarda S─▒zma Testleri Yapt─▒r─▒lmakta Ve Bu Kapsamda Veri I┼čleme Politikalar─▒m─▒z─▒ Her Zaman Güncelledi─čimizi Bilginize Sunar─▒z.